اتصل بنا
Violetta Corazza
المدير العام
violetta@corazzagroup.com
Mirco Zaniboni
مدير المبيعات - إيطاليا
commerciale@corazzagroup.com
Michele Castagna
مدير التصدير والتسويق
michele@corazzagroup.com

Corazza s.r.l. شركة محدودة ذات مساهم وحيدVia Sandro Pertini, 37 - 40062 Molinella (BO), Italy

+39 051 881877

+39 051 6902146

info@corazzagroup.com

Handmade with love
Cosmobile.com Sviluppo e gestione dati Iprov.com Grafica, design e comunicazione